VÄLJ ETT VÅNINGSPLAN FÖR INFORMATION OCH PLANRITNINGAR

ETT HUS MED EN HISTORIA

På Hammarby sjös södra strand, ett område som ursprungligen användes som jordbruksmark, byggdes ett nytt industriområde upp mellan åren 1918-1925. Trikåtillverkaren Albert Terberger AB var det första företaget att etablera sig i området och 1928 stod de nya lokalerna på Virkesvägen 2 klara. Andra tunga industrier var bland annat General Motors sammansättningsfabrik, lampfabriken Luma och smidesfirman Bröderna Hedlund. Samtidigt anlades även Södra Hammarbyhamnen. 1956 övertog Hugin trikåfabrikens lokaler för tillverkning av kassaregister. Åren 1982-1998 huserade Repromakarna i lokalerna.

Än en gång byter området kring Virkesvägen skepnad, från industriområde till en levande stadsdel med bostäder, kontor, restauranger, cafeér, barer, ekologiska mataffärer och små butiker. Men omdaningen till trots lever entreprenörsandan och den industriella känslan kvar i allra högsta grad.

Huset byggs för tillverkaren Albert Terberger AB

Hugin tar över huset för tillverkning av kassaregister

Repro­makarna driver verksamhet i   lokalerna

Ett 20-tal hyresgäster inom olika branscher är verksamma i huset 

Huset byggs om till ett levande, modernt och hållbart kontorshus

Inflyttning från och med Q1-Q2 2020

1928

1956

1982

1999

2016

2020